Inform?ica Escola T?nica Superior d'Enginyeria
et trobes a [Portada]

Aquesta web té 6 seccions principals, Gestió, Suport, Laboratoris, Llibres, Equipament i Espais.
Per a navegar per cadascuna de les seccions, simplement col•loca el punter sobre la secció i utilitza el desplegable per a navegar per les subseccions.


En la secció Gestió trobaràs tot el relacionat amb la gestió del departament com el POD, les normatives i altres documents.


En la secció Laboratoris trobaràs la guia d’ús dels laboratoris, el software instal•lat en ells, així com un inventari del material que hi ha a cadascun dels laboratoris.


En la secció Llibres podràs consultar el catàleg de llibres disponible a la biblioteca del Departament, així com sol•licitar l’adquisició de qualsevol altre títol.